Έχετε Ερωτήσεις ή απορίες; Καλέστε μας στο: +30 2810 259 346

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ crete4all.com

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας με την επωνυμία “STELMAN TRADE LTD” της οποίας η έδρα βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης.
Η εταιρία μέσω της ιστοσελίδας www.crete4all.com προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης και προϋποθέσεις. Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους εγγεγραμμένους πελάτες, που από δω και στο εξής θα αποκαλούνται «μέλη», στους επισκέπτες, που θέλουν να λαμβάνουν ενημέρωση για προσφορές των μελών και από δω και στο εξής θα αποκαλούνται «Χρήστες» και στους επισκέπτες του δικτυακού τόπου crete4all.com.

Το crete4all.com είναι ένας ηλεκτρονικός δυναμικός επαγγελματικός οδηγός. Δικαίωμα εγγραφής στον οδηγό έχουν όλες οι επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής και οικονομικού μεγέθους, καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η χρήση του crete4all.com συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Όλα τα μέλη, οι χρήστες και οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου crete4all.com αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη/ χρήση του δικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλα τα μέλη και οι επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου. Η STELMAN TRADE LTD διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο crete4all.com. Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο crete4all.com οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που όλα τα μέλη και οι επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον δικτυακό τόπο και μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του crete4all.com, που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι' αυτούς, η STELMAN TRADE LTD ουδεμία ευθύνη φέρει. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ) και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου crete4all.com που έχουν εισαχθεί και θα εισαχθούν στο δικτυακό τόπο από την εταιρία προστατεύονται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες αποκλειστικά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική ) χρήση.

2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία υποχρεούται εντός 48 ωρών μετά την αίτηση του μέλους για την εγγραφή του στο crete4all.com να έχει δημιουργήσει την καταχώρηση του, η οποία θα είναι πλέον εμφανής σε περίπτωση αναζήτησης από απλά μέλη, χρήστες και επισκέπτες. Η καταχώρηση περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του μέλους όπως : επωνυμία, διακριτικός τίτλος, υπεύθυνος επικοινωνίας, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης, fax, e-mail, internet address, δραστηριότητα, φωτογραφία ή το λογότυπο της επιχείρησης. Το περιεχόμενο της διαφημιστικής καταχώρησης δημιουργείται, ανανεώνεται ή αλλάζει από το ίδιο το μέλος, εύκολα και γρήγορα και για αυτόν τον λόγο το crete4all.com είναι ένας δυναμικός ηλεκτρονικός οδηγός. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει τηλεφωνική υποστήριξη στο μέλος καθώς και απαιτούμενο χώρο για την δημιουργία της διαφημιστικής του καταχώρησης. Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί την εγγραφή με όλα τα στοιχεία του χρήστη εάν και εφόσον αυτός έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι οικονομικές υποχρεώσεις του κάθε μέλους του ηλεκτρονικού οδηγού crete4all.com ορίζονται από καταβολή ποσού ανάλογού με το πακέτο προβολής που το εκάστοτε μέλος έχει επιλέξει.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ STELMAN TRADE LTD.

Η STELMAN TRADE LTD με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στο δικτυακό τόπο crete4all.com ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα τα μέλη, οι χρήστες και οι επισκέπτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η STELMAN TRADE LTD δεδομένης της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου crete4all.com. Για το λόγο αυτό, η STELMAN TRADE LTD ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του crete4all.com. Ο δικτυακός τόπος crete4all.com, παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της STELMAN TRADE LTD., όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Αναλαμβάνει, ωστόσο , την ευθύνη να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν αληθείς και ακριβείς. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου καθώς και τους όρους χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωση τους μέσω του δικτυακού τόπου.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Όλες οι δραστηριότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στο όνομα και τον κωδικό του μέλους τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τα μέλη, τα οποία και φέρουν πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και τη χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιείτο δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τα συναλλακτικά ήθη, τη καλή πίστη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.

Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον δικτυακό τόπο crete4all.com, προκειμένου:
- Να παραπλανηθεί οποιοσδήποτε τρίτος σχετικά με την ταυτότητα του μέλους.
- Να προκληθεί ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο στη STELMAN TRADE LTD.
- Να παρεμποδιστεί η πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους ή επισκέπτη στο crete4all.com.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών ή φορέων κλπ), όλα τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου crete4all.com (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, σχέδια, γραφικά, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία που αφορούν στην STELMAN TRADE LTDκαι του δικτυακού τόπου crete4all.com ) συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της STELMAN TRADE LTD., διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρίας STELMAN TRADE LTDκαι προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η εμφάνιση τους στο δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να «φορτωθεί» ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Ο χρήστης, το μέλος και ο επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/ και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιοδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων, διαφημιζόμενων ή μελών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο crete4all.com, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του δικτυακού τόπου crete4all.com όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την STELMAN TRADE LTD για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η STELMAN TRADE LTD διατηρεί αυτή και μόνον αυτή το δικαίωμα ανάρτησης διαφημιστικών banner προϊόντων ή υπηρεσιών σε όλες τις σελίδες, υποσελίδες και καταχωρήσεις της ιστοσελίδας www.crete4all.com.

Οι διαφημιζόμενοι μέσω του συνόλου των σελίδων, σε οποιαδήποτε μορφή τους, έχουν το δικαίωμα χρήσης και διαχείρισης του περιεχομένου της διαφημιστικής προβολής τους και για αυτό έχουν καταβάλει εφάπαξ το ποσό που αναλογεί, σε κάθε μορφής καταχώρηση. Σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται η αποκλειστική ιδιοκτησία της εκάστοτε σελίδας μέσω του www.crete4all.com. Όλες οι χρεώσεις αφορούν την εφάπαξ χρήση και διαχείριση του περιεχομένου και μόνον αυτού. Η τοποθέτηση, σε διάφορες θέσεις, διαφημίσεων είναι αποκλειστικό δικαίωμα και ευθύνη της STELMAN TRADE LTD.
Ουδεμία αξίωση ή δικαίωμα επί των διαφημιστικών banner η οποιουδήποτε άλλου διαφημιστικού υλικού δεν προκύπτει σε όφελος, χρηματικό ή παροχής υπηρεσιών, των μελών ή επισκεπτών της ιστοσελίδας www.crete4all.com. Η μη ενάσκηση από την STELMAN TRADE LTD των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η STELMAN TRADE LTD καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου crete4all.com, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ειδικότερα: Τα μέλη και οι επισκέπτες αυτά αποδέχονται ότι η STELMAN TRADE LTD δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό όλων των μελών ή επισκεπτών άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του crete4all.com ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Τα μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του υλικού που αναρτούν στην υπηρεσία, καθώς και να συμμορφώνονται στους κανόνες που θέτει το προσωπικό της STELMAN TRADE LTD. Η STELMAN TRADE LTD διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης υλικού το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις εκάστοτε περιγραφές, όπως στην ιστοσελίδα να μην εμφανίζεται ο σύνδεσμος, χρήση εξειδικευμένων τεχνολογιών πέραν του κειμένου στην περιγραφή, παραπλανητικές διευθύνσεις e-mail και άλλα στοιχεία που θα έχουν ως αποτέλεσμα να ζημιώσουν την προσφερόμενη υπηρεσία.
Ως εκ τούτου η STELMAN TRADE LTD δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου crete4all.com ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των μελών και επισκεπτών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η STELMAN TRADE LTD διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου crete4all.com για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. - Αν και η STELMAN TRADE LTD καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου crete4all.com από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε μέλος και επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του crete4all.com ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

6. ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του δικτυακού τόπου crete4all.com. ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, θα ζητηθούν από την STELMAN TRADE LTD τα στοιχεία των μελών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την STELMAN TRADE LTDγια οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την STELMAN TRADE LTD σε τρίτους. Η STELMAN TRADE LTD δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η STELMAN TRADE LTD δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού.

7.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

H STELMAN TRADE LTD δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτυακού τόπου crete4all.com, τα οποία κοινοποιούνται στην STELMAN TRADE LTD από τους ιδίους. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών των υπηρεσιών της STELMAN TRADE LTD υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει σήμερα. H STELMAN TRADE LTD δίνει το δικαίωμα στα μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του δικτυακού τόπου crete4all.com. Η STELMAN TRADE LTD δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα.
H STELMAN TRADE LTD δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των πελατών του δικτυακού τόπου crete4all.com σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
- Έχει τη ρητή συγκατάθεση των μελών για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή η STELMAN TRADE LTD ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους πελάτες του δικτυακού τόπου crete4all.com έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία, sms mms κλπ.
- Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την STELMAN TRADE LTD καθίσταται απολύτως απαραίτητη για την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη του δικτυακού τόπου crete4all.com Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την STELMAN TRADE LTD έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τα μέλη του δικτυακού τόπου crete4all.com καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης προς τον δικτυακό τόπο crete4all.com.Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους.
- Στην έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο η STELMAN TRADE LTD δεν φέρει, έναντι των μελών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω της χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του δικτυακού τόπου crete4all.com προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Τα μέλη, οι χρήστες και οι επισκέπτες έχουν μέσα στα πλαίσια τη νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις του Νόμου 2474/1997 και Νόμου 3471/2006 για τα προσωπικά δεδομένα.

8. COOKIES

Η STELMAN TRADE LTD μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του μέλους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε μέλους, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου crete4all.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Το μέλος μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση, να ενημερώνεται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε τέτοια περίπτωση το μέλος δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης.

     

Ο επιχειρηματικός κατάλογος Κρήτης

αποτελεί project της 
Stelman Trade Ltd