Γιατί να διαφημιστεί κάποιος στο ιντερνετ και στον οδηγό crete4all.com


Με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος εξασφαλίζει μεγάλη απήχηση μέσω ενός ελκυστικού πακέτου προϊόντων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες προβολής.
Είναι κατάλληλο μέσο για στοχευμένη προβολή.
Είναι ο πιο σύγχρονος διαδικτυακός επαγγελματικός κατάλογος της κρήτης.
Απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν κυρίως να αγοράσουν ένα προϊόν ή μία υπηρεσία.
Ελκύει ξενόγλωσσους χρήστες από όλο τον κόσμο που ψάχνουν εταιρείες και υπηρεσίες στην Κρήτη εκμεταλλευόμενο την παράλληλη καταχώρηση στην αγγλική γλώσσα.
Σε αντίθεση με υπόλοιπα μέσα, οι πελάτες αναζητούν τη διαφήμισή της εταιρείας ή του επαγγελματία, και όχι το αντίθετο, γεγονός που εξασφαλίζει την υψηλή αποδοτικότητά της.
Ανταποκρίνεται στη διεθνή τάση για προβολή μέσω μηχανών αναζήτησης πληροφορίας.
Καλύπτει ανάγκες διαφορετικού προφίλ χρηστών λόγω πληρότητας της βάσης δεδομένων.